Набор конфигов для различных программ к SDR приемникам. Главным конфигом считается GQRX, из него генерятся все остальные.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 6097148136 update 2 lat temu
..
user.csv update 2 lat temu