Набор конфигов для различных программ к SDR приемникам. Главным конфигом считается GQRX, из него генерятся все остальные.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
18 B

  1. __pycache__
  2. .idea