Wordpress operator for Kubernetes
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符

41 行
1.7KB

 1. module git.blindage.org/21h/wordpress-operator
 2. require (
 3. github.com/certifi/gocertifi v0.0.0-20190506164543-d2eda7129713 // indirect
 4. github.com/docker/go-connections v0.4.0 // indirect
 5. github.com/docker/go-units v0.4.0 // indirect
 6. github.com/getsentry/raven-go v0.2.0
 7. github.com/go-logr/logr v0.1.0
 8. github.com/go-openapi/spec v0.19.0
 9. github.com/leekchan/gtf v0.0.0-20190214083521-5fba33c5b00b
 10. github.com/opencontainers/image-spec v1.0.1 // indirect
 11. github.com/operator-framework/operator-sdk v0.10.1-0.20190815222052-4ca881a92eb7
 12. github.com/spf13/pflag v1.0.3
 13. k8s.io/api v0.0.0-20190612125737-db0771252981
 14. k8s.io/apimachinery v0.0.0-20190612125636-6a5db36e93ad
 15. k8s.io/client-go v11.0.0+incompatible
 16. k8s.io/kube-openapi v0.0.0-20190603182131-db7b694dc208
 17. sigs.k8s.io/controller-runtime v0.1.12
 18. sigs.k8s.io/controller-tools v0.1.10
 19. )
 20. // Pinned to kubernetes-1.13.4
 21. replace (
 22. k8s.io/api => k8s.io/api v0.0.0-20190222213804-5cb15d344471
 23. k8s.io/apiextensions-apiserver => k8s.io/apiextensions-apiserver v0.0.0-20190228180357-d002e88f6236
 24. k8s.io/apimachinery => k8s.io/apimachinery v0.0.0-20190221213512-86fb29eff628
 25. k8s.io/client-go => k8s.io/client-go v0.0.0-20190228174230-b40b2a5939e4
 26. )
 27. replace (
 28. github.com/coreos/prometheus-operator => github.com/coreos/prometheus-operator v0.29.0
 29. // Pinned to v2.9.2 (kubernetes-1.13.1) so https://proxy.golang.org can
 30. // resolve it correctly.
 31. github.com/prometheus/prometheus => github.com/prometheus/prometheus v0.0.0-20190424153033-d3245f150225
 32. k8s.io/kube-state-metrics => k8s.io/kube-state-metrics v1.6.0
 33. sigs.k8s.io/controller-runtime => sigs.k8s.io/controller-runtime v0.1.12
 34. sigs.k8s.io/controller-tools => sigs.k8s.io/controller-tools v0.1.11-0.20190411181648-9d55346c2bde
 35. )
 36. go 1.13