Wordpress operator for Kubernetes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
545B

 1. OPERATOR_IMAGE_NAME := wordpress-operator
 2. VERSION=$(shell cat ./VERSION)
 3. COMMIT=$(shell git rev-parse --short HEAD)
 4. .PHONY: all clean build push
 5. all: gen build
 6. gen:
 7. operator-sdk generate k8s
 8. build:
 9. operator-sdk build $(OPERATOR_IMAGE_NAME):$(VERSION)
 10. push:
 11. docker tag $(OPERATOR_IMAGE_NAME):$(VERSION) iam21h/wordpress-operator:$(VERSION)
 12. docker tag $(OPERATOR_IMAGE_NAME):$(VERSION) iam21h/wordpress-operator:latest
 13. docker push iam21h/wordpress-operator:$(VERSION)
 14. docker push iam21h/wordpress-operator:latest
 15. clean:
 16. rm -rf bin/*