Wordpress operator for Kubernetes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

8 wiersze
95 B

  1. // +build tools
  2. package tools
  3. import (
  4. _ "sigs.k8s.io/controller-tools/pkg/crd/generator"
  5. )