Wordpress operator for Kubernetes
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

36 rader
1.5 KiB

module git.blindage.org/21h/wordpress-operator
require (
github.com/certifi/gocertifi v0.0.0-20190506164543-d2eda7129713 // indirect
github.com/getsentry/raven-go v0.2.0
github.com/go-logr/logr v0.1.0
github.com/go-openapi/spec v0.19.0
github.com/operator-framework/operator-sdk v0.10.1-0.20190815222052-4ca881a92eb7
github.com/spf13/pflag v1.0.3
k8s.io/api v0.0.0-20190612125737-db0771252981
k8s.io/apimachinery v0.0.0-20190612125636-6a5db36e93ad
k8s.io/client-go v11.0.0+incompatible
k8s.io/kube-openapi v0.0.0-20190603182131-db7b694dc208
sigs.k8s.io/controller-runtime v0.1.12
sigs.k8s.io/controller-tools v0.1.10
)
// Pinned to kubernetes-1.13.4
replace (
k8s.io/api => k8s.io/api v0.0.0-20190222213804-5cb15d344471
k8s.io/apiextensions-apiserver => k8s.io/apiextensions-apiserver v0.0.0-20190228180357-d002e88f6236
k8s.io/apimachinery => k8s.io/apimachinery v0.0.0-20190221213512-86fb29eff628
k8s.io/client-go => k8s.io/client-go v0.0.0-20190228174230-b40b2a5939e4
)
replace (
github.com/coreos/prometheus-operator => github.com/coreos/prometheus-operator v0.29.0
// Pinned to v2.9.2 (kubernetes-1.13.1) so https://proxy.golang.org can
// resolve it correctly.
github.com/prometheus/prometheus => github.com/prometheus/prometheus v0.0.0-20190424153033-d3245f150225
k8s.io/kube-state-metrics => k8s.io/kube-state-metrics v1.6.0
sigs.k8s.io/controller-runtime => sigs.k8s.io/controller-runtime v0.1.12
sigs.k8s.io/controller-tools => sigs.k8s.io/controller-tools v0.1.11-0.20190411181648-9d55346c2bde
)
go 1.13