5 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Vladimir Smagin 2083a723fd add pdb resource 3 місяці тому
  Vladimir Smagin a3227d0e16 use vendoring, add jenkins pipeline 5 місяці тому
  Vladimir Smagin aee47ae9f9 add finalizers and purge PVC flags 7 місяці тому
  Vladimir Smagin 415352a5c0 fix volume size, add default size, nodeselector and tolerations 8 місяці тому
  Vladimir Smagin 43b62871a3 bootstrap 9 місяці тому