Sample terraform files.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

5 wiersze
76 B

  1. resource "docker_network" "private_network" {
  2. name = "private-network"
  3. }