Sample terraform files.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

8 wiersze
129 B

  1. resource "docker_image" "mysql" {
  2. name = "mysql:latest"
  3. }
  4. resource "docker_image" "wordpress" {
  5. name = "wordpress:latest"
  6. }