Sample terraform files.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Vladimir Smagin 28e122b698 added hetzner sample with 2 balancers, 2 floating IPs, 4 backend nodes and SSH key 1 rok temu
..
master.key added hetzner sample with 2 balancers, 2 floating IPs, 4 backend nodes and SSH key 1 rok temu
master.key.pub added hetzner sample with 2 balancers, 2 floating IPs, 4 backend nodes and SSH key 1 rok temu