Преглед на файлове

deploy wordpress sample

master
Vladimir Smagin преди 2 години
родител
ревизия
a3fec17e40
Подписан от: 21h GPG ключ ID: 29AE91B1A37721C3
променени са 3 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. +0
  -0
    wordpress/docker.tf
 2. +0
  -0
    wordpress/images.tf
 3. +0
  -0
    wordpress/network.tf

docker.tf → wordpress/docker.tf Целия файл


images.tf → wordpress/images.tf Целия файл


network.tf → wordpress/network.tf Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис