Bladeren bron

deploy wordpress sample

master
Vladimir Smagin 1 jaar geleden
commit
7abdb27f6a
Getekend door: 21h <21h@blindage.org> GPG sleutel-ID: 29AE91B1A37721C3
4 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 56 en 0 verwijderingen
 1. +3
  -0
    .gitignore
 2. +42
  -0
    docker.tf
 3. +7
  -0
    images.tf
 4. +4
  -0
    network.tf

+ 3
- 0
.gitignore Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,3 @@
.terraform
*.tfstate*


+ 42
- 0
docker.tf Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,42 @@
provider "docker" {
host = "unix:///run/docker.sock"
}

output "address_wp" {
value = "${docker_container.wordpress.ip_address}"
}

output "address_my" {
value = "${docker_container.mysql.ip_address}"
}

resource "docker_container" "wordpress" {
image = "${docker_image.wordpress.latest}"
restart = "always"
networks = ["${docker_network.private_network.id}"]
name = "wordpress"
env = [
"MYSQL_ROOT_PASSWORD=bubukaka",
"WORDPRESS_DB_NAME=wordpress",
"WORDPRESS_DB_USER=wordpress",
"WORDPRESS_DB_PASSWORD=wordpress",
"WORDPRESS_DB_HOST=${docker_container.mysql.domainname}:3306"
]
network_mode = "bridge"
}

resource "docker_container" "mysql" {
image = "${docker_image.mysql.latest}"
restart = "always"
networks = ["${docker_network.private_network.id}"]
hostname = "mysql"
domainname = "mysql"
name = "mysql"
env = [
"MYSQL_ROOT_PASSWORD=bubukaka",
"MYSQL_DATABASE=wordpress",
"MYSQL_USER=wordpress",
"MYSQL_PASSWORD=wordpress"
]
network_mode = "bridge"
}

+ 7
- 0
images.tf Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,7 @@
resource "docker_image" "mysql" {
name = "mysql:latest"
}

resource "docker_image" "wordpress" {
name = "wordpress:latest"
}

+ 4
- 0
network.tf Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,4 @@
resource "docker_network" "private_network" {
name = "private-network"
}


Laden…
Annuleren
Opslaan