Робот для работы с виртуальным браузером Splash. Требует развернутый инстанс Splash (проще всего через docker). http://blindage.org/?p=9012
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

12 wiersze
248 B

  1. searchServer = "http://127.0.0.1:8050"
  2. searchForRequests = {
  3. 'analyticpixels.net':
  4. ['/pixel.js', '/manager.js']
  5. }
  6. searchURLs = [
  7. 'https://google.com/buy/auto/#edit/new/data',
  8. 'http://twotowers.ru',
  9. 'http://blindage.org/'
  10. ]