Redis operator for Kubernetes with HAProxy support
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Vladimir Smagin 0b8202f901 helm před 1 měsícem
build run před 10 měsíci
cmd/manager run před 10 měsíci
deploy helm před 1 měsícem
pkg add logging to deletion pdb před 4 měsíci
vendor no more latest tag, use jenkins to build před 6 měsíci
version add PodDisruptionBudge resources před 4 měsíci
.gitignore run před 10 měsíci
Dockerfile move to ubuntu image před 4 měsíci
Jenkinsfile add helm repo před 1 měsícem
README.md readme před 1 měsícem
VERSION add PodDisruptionBudge resources před 4 měsíci
go.mod no more latest tag, use jenkins to build před 6 měsíci
go.sum no more latest tag, use jenkins to build před 6 měsíci
tools.go run před 10 měsíci

README.md

Redis operator for Kubernetes

Redis operator runs Sentinel and Redis, makes Redis high available with HAProxy.

Build sources

Prebuilt images

You can find images here https://hub.docker.com/r/iam21h/redis-operator

Deploy operator

Helm

helm repo add 21h https://charts.blindage.org
helm repo update
helm install redis-operator 21h/redis-operator -n operators

Namespace-scoped installation

kubectl -n operators -f deploy/service_account.yaml
kubectl -n operators -f deploy/role.yaml
kubectl -n operators -f deploy/role_binding.yaml
kubectl -n operators -f deploy/operator.yaml

Edit operator.yaml to set WATCH_NAMESPACE, may be you want set it to namespace of pod:

env:
 - name: WATCH_NAMESPACE
  valueFrom:
   fieldRef:
    fieldPath: metadata.namespace

Cluster-scoped installation

kubectl -f deploy/clusterrole.yaml
kubectl -f deploy/clusterrole_binding.yaml
kubectl -n operators -f deploy/service_account.yaml
kubectl -n operators -f deploy/operator.yaml

Edit clusterrole_binding.yaml, set namespace for service account.

Your first Redis deployment

This resource can help you run your first Redis instance

apiVersion: blindage.org/v1alpha1
kind: Redis
metadata:
 name: my-redis
spec:
 useHAProxy: true
 haproxyReplicas: 1
 sentinelReplicas: 3
 redisReplicas: 3
 quorum: 2
 haproxyTimeoutServer: 30
 haproxyTimeoutClient: 30
 haproxyBackendCheckInterval: 1
 # set size if you want make persistent volume
 persistentVolumeSize: 1Gi
 persistentVolumeClass: "gluster"
 persistentVolumePurge: true
 pdbRedis:
  maxUnavailable: 1
 pdbSentinel:
  minAvailable: 2

Remember rule: pdbSentinel.minAvailable > (sentinelReplicas / 2) > pdbSentinel.maxUnavailable. This made to save quorum.

Open file pkg/apis/blindage/v1alpha1/redis_types.go to know more about options.


Copyright by Vladimir Smagin (21h) 2019
http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/redis-operator