Bladeren bron

Изменить 'README.md'

tags/0.0.2
Vladimir Smagin 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
e977313e33
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 13 en 1 verwijderingen
  1. +13
    -1
      README.md

+ 13
- 1
README.md Bestand weergeven

@@ -24,5 +24,17 @@ kubectl -f deploy/operator.yaml

## Your first Redis deployment

This resource can help you run your first image
This resource can help you run your first Redis instance

```
apiVersion: blindage.org/v1alpha1
kind: Redis
metadata:
name: my-redis
spec:
useHAProxy: true
haproxyReplicas: 1
sentinelReplicas: 3
redisReplicas: 3
quorum: 2
```

Laden…
Annuleren
Opslaan