Bläddra i källkod

remove vendor

tags/0.0.2
Vladimir Smagin 1 år sedan
förälder
incheckning
e5e9714b12
Signerad av: 21h GPG-nyckel ID: 13BCE12E5618F071
1 ändrade filer med 0 tillägg och 2 borttagningar
  1. +0
    -2
      Dockerfile

+ 0
- 2
Dockerfile Visa fil

@@ -8,8 +8,6 @@ COPY . .

WORKDIR /app/redis-operator/cmd/manager

RUN GO111MODULE=on go mod vendor
RUN GO111MODULE=on go mod verify
RUN CGO_ENABLED=0 go build
RUN go install



Laddar…
Avbryt
Spara