Przeglądaj źródła

remove vendor

tags/0.0.2
Vladimir Smagin 6 miesięcy temu
rodzic
commit
e5e9714b12
Podpisane przez: Vladimir Smagin <21h@blindage.org> ID klucza GPG: 13BCE12E5618F071
1 zmienionych plików z 0 dodań i 2 usunięć
  1. +0
    -2
      Dockerfile

+ 0
- 2
Dockerfile Wyświetl plik

@@ -8,8 +8,6 @@ COPY . .

WORKDIR /app/redis-operator/cmd/manager

RUN GO111MODULE=on go mod vendor
RUN GO111MODULE=on go mod verify
RUN CGO_ENABLED=0 go build
RUN go install


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz