Преглед на файлове

remove vendor

tags/0.0.2
Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
e5e9714b12
Подписан от: 21h GPG ключ ID: 13BCE12E5618F071
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      Dockerfile

+ 0
- 2
Dockerfile Целия файл

@@ -8,8 +8,6 @@ COPY . .

WORKDIR /app/redis-operator/cmd/manager

RUN GO111MODULE=on go mod vendor
RUN GO111MODULE=on go mod verify
RUN CGO_ENABLED=0 go build
RUN go installЗареждане…
Отказ
Запис