Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
c265a0ea00
Подписан от: 21h GPG ключ ID: 13BCE12E5618F071
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Целия файл

@@ -38,3 +38,8 @@ spec:
redisReplicas: 3
quorum: 2
```

---
Copyright by Vladimir Smagin (21h) 2019
http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/redis-operator

Зареждане…
Отказ
Запис