Преглед на файлове

add logging to deletion pdb

tags/0.0.3
Vladimir Smagin преди 8 месеца
родител
ревизия
5e8130bc98
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      pkg/controller/redis/redis_controller.go

+ 3
- 0
pkg/controller/redis/redis_controller.go Целия файл

@@ -208,6 +208,7 @@ fi
err := r.client.Delete(context.TODO(), &pdb)
if err != nil && !errors.IsNotFound(err) {
raven.CaptureErrorAndWait(err, nil)
reqLogger.Info("PodDisruptionBudget deletion error", "Namespace", pdb.Namespace, "Name", pdb.Name, "Error", err)
return reconcile.Result{}, err
}
}
@@ -251,6 +252,7 @@ fi
err := r.client.Delete(context.TODO(), &pdb)
if err != nil && !errors.IsNotFound(err) {
raven.CaptureErrorAndWait(err, nil)
reqLogger.Info("PodDisruptionBudget deletion error", "Namespace", pdb.Namespace, "Name", pdb.Name, "Error", err)
return reconcile.Result{}, err
}

@@ -285,6 +287,7 @@ fi
err := r.client.Delete(context.TODO(), &pdb)
if err != nil && !errors.IsNotFound(err) {
raven.CaptureErrorAndWait(err, nil)
reqLogger.Info("PodDisruptionBudget deletion error", "Namespace", pdb.Namespace, "Name", pdb.Name, "Error", err)
return reconcile.Result{}, err
}Зареждане…
Отказ
Запис