Подключение дисплея к Raspberry Pi через сдвиговый регистр 74HC595 http://blindage.org/?p=4835
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Vladimir Smagin 090512672d Добавить 'README.md' 10 miesięcy temu
draw_lcd import 1 rok temu
init.d import 1 rok temu
lcd import 1 rok temu
2013-02-10-07.29.21.jpg Загрузить файлы '' 10 miesięcy temu
README.md Добавить 'README.md' 10 miesięcy temu
install.txt import 1 rok temu

README.md

Connecting display to Raspberry Pi

Used shift register 74HC595 connected to 44780 display. Project page http://blindage.org/?p=4835