Подключение дисплея к Raspberry Pi через сдвиговый регистр 74HC595 http://blindage.org/?p=4835
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

11 wiersze
285 B

#!/bin/bash
LCDPROG="/opt/lcd/lcd595out /opt/lcd/hdd.map"
#\x08\x04\x01 \x03\x05\x02
USED=`df -h /dev/sda1|grep sda1|awk '{ print $3 }'`
FREE=`df -h /dev/sda1|grep sda1|awk '{ print $4 }'`
LINES=`echo -e "\x08\x04\x01\x06 Used $USED\n\x03\x05\x02\x07 Free $FREE"`
$LCDPROG "$LINES"