Подключение дисплея к Raspberry Pi через сдвиговый регистр 74HC595 http://blindage.org/?p=4835
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

7 wiersze
151 B

#!/bin/bash
LCDPROG="/opt/lcd/lcd595out /opt/lcd/disk_c.map"
LINES=`echo -e "\x08\x02\x05\x06 Disk health\n\x01\x03\x04\x07 good"`
$LCDPROG "$LINES"