Подключение дисплея к Raspberry Pi через сдвиговый регистр 74HC595 http://blindage.org/?p=4835
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

165B

Connecting display to Raspberry Pi

Used shift register 74HC595 connected to 44780 display. Project page http://blindage.org/?p=4835