Example files to create snapshots in Hetzner
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 5773c8a860 more provisioning 3 miesięcy temu
hetzner.json more provisioning 3 miesięcy temu
readme.md import 4 miesięcy temu
ubuntu_deps.sh more provisioning 3 miesięcy temu

readme.md

Packer sample file for Hetzner