Vladimir Smagin преди 2 години
родител
ревизия
a49b98af5d
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .gitignore

+ 2
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
.idea
__pycache__

Зареждане…
Отказ
Запис