Example golang code with using Vault and Cobra
go
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Vladimir Smagin 78b5e35957 users listing 11 ay önce
cmd users listing 11 ay önce
keys users listing 11 ay önce
vendor users listing 11 ay önce
Gopkg.lock users listing 11 ay önce
Gopkg.toml users listing 11 ay önce
README.md import 11 ay önce
main.go import 11 ay önce

README.md

Sample

vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick
Error: required flag(s) "name-last" not set
Usage:
 ssh-vault import [flags]

Flags:
 -h, --help        help for import
 -p, --key-public string  Public key file
 -s, --key-secret string  Secret key file
 -f, --name-first string  First name
 -l, --name-last string  Last name
 -u, --username string   User's login

required flag(s) "name-last" not set
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick --name-last=Diamond
2019/07/03 02:59:52 Importing key pair
2019/07/03 02:59:53 <nil>
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$