Example golang code with using Vault and Cobra
go
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Vladimir Smagin 78b5e35957 users listing 11 månader sedan
cmd users listing 11 månader sedan
keys users listing 11 månader sedan
vendor users listing 11 månader sedan
Gopkg.lock users listing 11 månader sedan
Gopkg.toml users listing 11 månader sedan
README.md import 11 månader sedan
main.go import 11 månader sedan

README.md

Sample

vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick
Error: required flag(s) "name-last" not set
Usage:
 ssh-vault import [flags]

Flags:
 -h, --help        help for import
 -p, --key-public string  Public key file
 -s, --key-secret string  Secret key file
 -f, --name-first string  First name
 -l, --name-last string  Last name
 -u, --username string   User's login

required flag(s) "name-last" not set
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick --name-last=Diamond
2019/07/03 02:59:52 Importing key pair
2019/07/03 02:59:53 <nil>
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$