Example golang code with using Vault and Cobra
go
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Vladimir Smagin 78b5e35957 users listing 7 månader sedan
cmd users listing 7 månader sedan
keys users listing 7 månader sedan
vendor users listing 7 månader sedan
Gopkg.lock users listing 7 månader sedan
Gopkg.toml users listing 7 månader sedan
README.md import 7 månader sedan
main.go import 7 månader sedan

README.md

Sample

vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick
Error: required flag(s) "name-last" not set
Usage:
 ssh-vault import [flags]

Flags:
 -h, --help        help for import
 -p, --key-public string  Public key file
 -s, --key-secret string  Secret key file
 -f, --name-first string  First name
 -l, --name-last string  Last name
 -u, --username string   User's login

required flag(s) "name-last" not set
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick --name-last=Diamond
2019/07/03 02:59:52 Importing key pair
2019/07/03 02:59:53 <nil>
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$