Example golang code with using Vault and Cobra
go
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 78b5e35957 users listing 11 miesięcy temu
cmd users listing 11 miesięcy temu
keys users listing 11 miesięcy temu
vendor users listing 11 miesięcy temu
Gopkg.lock users listing 11 miesięcy temu
Gopkg.toml users listing 11 miesięcy temu
README.md import 11 miesięcy temu
main.go import 11 miesięcy temu

README.md

Sample

vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick
Error: required flag(s) "name-last" not set
Usage:
 ssh-vault import [flags]

Flags:
 -h, --help        help for import
 -p, --key-public string  Public key file
 -s, --key-secret string  Secret key file
 -f, --name-first string  First name
 -l, --name-last string  Last name
 -u, --username string   User's login

required flag(s) "name-last" not set
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick --name-last=Diamond
2019/07/03 02:59:52 Importing key pair
2019/07/03 02:59:53 <nil>
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$