Example golang code with using Vault and Cobra
go
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Vladimir Smagin 78b5e35957 users listing před 7 měsíci
cmd users listing před 7 měsíci
keys users listing před 7 měsíci
vendor users listing před 7 měsíci
Gopkg.lock users listing před 7 měsíci
Gopkg.toml users listing před 7 měsíci
README.md import před 7 měsíci
main.go import před 7 měsíci

README.md

Sample

vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick
Error: required flag(s) "name-last" not set
Usage:
 ssh-vault import [flags]

Flags:
 -h, --help        help for import
 -p, --key-public string  Public key file
 -s, --key-secret string  Secret key file
 -f, --name-first string  First name
 -l, --name-last string  Last name
 -u, --username string   User's login

required flag(s) "name-last" not set
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$ go build && ./ssh-vault import --username=nickd --key-public=keys/nick_diamond.pem.pub --key-secret=keys/nick_diamond.pem --name-first=Nick --name-last=Diamond
2019/07/03 02:59:52 Importing key pair
2019/07/03 02:59:53 <nil>
vlad@turtle:/opt/dev/-go/ssh-vault$