Cron with interval 1 second, yaml based configs
go
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
454B

 1. Package: gogocron
 2. Version: 1.1.1
 3. Section: base
 4. Priority: optional
 5. Installed-Size: 3 MB
 6. Architecture: amd64
 7. Depends: coreutils (>= 5.0-5)
 8. Maintainer: Vladimir Smagin <21h@blindage.org>
 9. Homepage: http://gogocron.blindage.org
 10. Description: Cron daemon for Linux with 1 second minimal interval
 11. This package provides gogocron daemon, that can run tasks with 1s
 12. minimal interval and execution timeout. Higly configurable tasks with
 13. adjustable run precision.