Cron with interval 1 second, yaml based configs
go
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 

14 řádky
211 B

  1. FROM golang:1.13-alpine
  2. RUN apk update
  3. RUN apk add git mercurial
  4. WORKDIR /app
  5. COPY . .
  6. RUN CGO_ENABLED=0 go build -mod vendor -ldflags "-w -s"
  7. FROM alpine:3.11
  8. COPY --from=0 /app/gogocron /usr/bin/gogocron