Генерирует HTML страницы со структурой каталога, поддерживает шаблоны http://blindage.org/?p=7014
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Vladimir Smagin 3421583222 import 2 lat temu
example import 2 lat temu
tmpl import 2 lat temu
genhtmldirlist.py import 2 lat temu
readme.md import 2 lat temu

readme.md

How to use in multiple mode:

  1. put configs and templates in separate directories
  2. run /path/to/genhtmldirlist.py /and/path/to/config_site.conf