NTP clock made with ESP-12 (ESP8266) and 16-char TM1640 (JY-LM1640)
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.