Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 85983caf6f add degree symbol 7 miesięcy temu
.gitignore first commit 1 rok temu
20T202DA2JA.pdf add degree symbol 7 miesięcy temu
esp8266-samsung-vfd-clock-weather.ino add degree symbol 7 miesięcy temu
photo.jpg first commit 1 rok temu
readme.md Merge branch 'master' of https://git.blindage.org/21h/esp8266-samsung-vfd-clock-weather 7 miesięcy temu
samsung-vfd-display_bb.png Загрузить файлы '' 1 rok temu

readme.md

Samsung VFD with ESP8266 NTP clock and weather

Board:

if module ESP-01 use “Generic ESP8266 module” and set “SPIFFS 1M”, check for PUYA flag.

Library requirements:

  • Arduino IDE + ESP8266 SDK
  • Library for 20T202DA2JA SPI VFD https://github.com/adafruit/SPI_VFD (see in Arduino IDE library)
  • NtpClient + WifiUdp (see in Arduino IDE library)
  • Time (see in Arduino IDE library)
  • ArduinoJson (see in Arduino IDE library)
  • TinyXML2 (install manually)
  • WifiManager (see in Arduino IDE library)

Hardware requirements:

Use openweathermap.org. My URL works only for my city!

samsung vfd esp8266 esp-01 wiring

samsung vfd esp8266