Работа с DS1302 через wiringPI http://blindage.org/?p=4937
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
Vladimir Smagin bc32b55af6 Изменить 'readme.md' 2 yıl önce
build + 2 yıl önce
ds1302 + 2 yıl önce
ds1302.c + 2 yıl önce
readme.md Изменить 'readme.md' 2 yıl önce

readme.md

DS1302 + WiringPI

Project page http://blindage.org/?p=4937

Wiring:

int PinClk=4;
int PinDat=5;
int PinRst=6;