Работа с DS1302 через wiringPI http://blindage.org/?p=4937
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Vladimir Smagin bc32b55af6 Изменить 'readme.md' 2 år sedan
build + 2 år sedan
ds1302 + 2 år sedan
ds1302.c + 2 år sedan
readme.md Изменить 'readme.md' 2 år sedan

readme.md

DS1302 + WiringPI

Project page http://blindage.org/?p=4937

Wiring:

int PinClk=4;
int PinDat=5;
int PinRst=6;