Работа с DS1302 через wiringPI http://blindage.org/?p=4937
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin bc32b55af6 Изменить 'readme.md' 2 lat temu
build + 2 lat temu
ds1302 + 2 lat temu
ds1302.c + 2 lat temu
readme.md Изменить 'readme.md' 2 lat temu

readme.md

DS1302 + WiringPI

Project page http://blindage.org/?p=4937

Wiring:

int PinClk=4;
int PinDat=5;
int PinRst=6;