Работа с DS1302 через wiringPI http://blindage.org/?p=4937
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Vladimir Smagin bc32b55af6 Изменить 'readme.md' 2 jaren geleden
build + 2 jaren geleden
ds1302 + 2 jaren geleden
ds1302.c + 2 jaren geleden
readme.md Изменить 'readme.md' 2 jaren geleden

readme.md

DS1302 + WiringPI

Project page http://blindage.org/?p=4937

Wiring:

int PinClk=4;
int PinDat=5;
int PinRst=6;