Yes! This is legendary SBNC! Used repositories of Ubuntu 16.04 to get it and build this precious Docker image.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Vladimir Smagin 6b12cc4f94
update
1 rok temu
conf add entrypoint 1 rok temu
docker add entrypoint 1 rok temu
packages import 2 lat temu
build_cleanup.sh import 2 lat temu
build_image.sh add entrypoint 1 rok temu
build_run.sh add entrypoint 1 rok temu
docker-compose.yml add entrypoint 1 rok temu
readme.md update 1 rok temu

readme.md

shroudBNC 1.3.9 in Docker

Yes! This is legendary SBNC! Used repositories of Ubuntu 16.04 to get it and build this precious Docker image.

Build image

Run build_image.sh or docker-compose build.

Run new container

Edit path to config directory in build_run.sh or just run docker-compose up -d.

Configuring

conf/sbnc/sbnc.conf

system.users=vlad
system.port=9000
system.ip=0.0.0.0
system.md5=0

conf/sbnc/users/vlad.conf

user.password=myultrasecurepassword
user.server=irc.tomsk.net
user.realname=21h
user.port=6669
user.nick=vlad
user.admin=1
user.seen=1542914743
user.autobacklog=on
user.channels=#linux

http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/docker-shroudBNC