Yes! This is legendary SBNC! Used repositories of Ubuntu 16.04 to get it and build this precious Docker image.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

11 wiersze
158 B

  1. version: '3.7'
  2. services:
  3. sbnc:
  4. build: docker
  5. image: sbnc
  6. restart: always
  7. ports:
  8. - 9000:9000
  9. volumes:
  10. - ./conf:/var/lib/sbnc