Преглед на файлове

Изменить 'readme.md'

master
Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
e714805745
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      readme.md

+ 2
- 1
readme.md Целия файл

@@ -35,10 +35,11 @@ Now you are ready to run it:
docker run -d --name sbnc \
-v /srv/docker/sbnc/home:/var/lib/sbnc \
-p 9000:9000 \
--restart=always sbnc
--restart=always iam21h/sbnc
```

*DO NOT FORGET TO SET RIGHT FILES PERMISSIONS ON CONFIG DIRECTORIES AND FILES!*

Vladimir Smagin, 2018

http://blindage.org

Зареждане…
Отказ
Запис