Преглед на файлове

Изменить 'readme.md'

master
Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
79d663d887
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. +1
    -3
      readme.md

+ 1
- 3
readme.md Целия файл

@@ -40,6 +40,4 @@ docker run -d --name sbnc \

*DO NOT FORGET TO SET RIGHT FILES PERMISSIONS ON CONFIG DIRECTORIES AND FILES!*

Vladimir Smagin, 2018

http://blindage.org
Vladimir Smagin, 2018 http://blindage.org

Зареждане…
Отказ
Запис