Django Operator for Kubernetes
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 
Vladimir Smagin 06d5f8b2a4 go mod pirms 7 mēnešiem
build simple run pirms 11 mēnešiem
cmd/manager simple run pirms 11 mēnešiem
deploy bump version pirms 7 mēnešiem
pkg add labeling pirms 7 mēnešiem
vendor no more latest tag, use vendor, add jenkins pipeline pirms 7 mēnešiem
version bump version pirms 7 mēnešiem
.gitignore simple run pirms 11 mēnešiem
Dockerfile no more latest tag, use vendor, add jenkins pipeline pirms 7 mēnešiem
Jenkinsfile no more latest tag, use vendor, add jenkins pipeline pirms 7 mēnešiem
README.md readme pirms 11 mēnešiem
VERSION fix helm chart pirms 7 mēnešiem
go.mod go mod pirms 7 mēnešiem
go.sum no more latest tag, use vendor, add jenkins pipeline pirms 7 mēnešiem
tools.go simple run pirms 11 mēnešiem

README.md

Django operator for Kubernetes

Can run simple projects with collectstatic and migrations at init stage. In some cases you can run non-django images like hello-world below, just set Django specific flags to False and statics path to /notexists.

Build sources

Prebuilt images

You can find images here https://hub.docker.com/r/iam21h/django-operator

Deploy operator

kubectl -f deploy/service_account.yaml
kubectl -f deploy/role.yaml
kubectl -f deploy/role_binding.yaml
kubectl -f deploy/operator.yaml

Your first Django deployment

This resource can help you run your first image

apiVersion: blindage.org/v1alpha1
kind: Django
metadata:
 name: django-test
spec:
 pullPolicy: IfNotPresent
 image: gcr.io/hello-minikube-zero-install/hello-node:latest
 replicas: 1

 # application port, default 8080
 appPort: 8080

 # path where you store static files, typicaly inside application home
 appStaticPath: "/app/static"

 # run migrations in init container before run
 runMigrate: False

 # run collectstatic in init container before run
 runCollectStatic: False

Full Spec

image specific settings

 • PullPolicy: its usual imagePullPolicy, default IfNotPresent
 • Image: string, required, format <image>:<tag>
 • Replicas: integer, default 1

manage resources

Read more about resources limiting here https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/resource-quotas/

 • PodRequests: default is empty
 • PodLimits: default is empty

Affinity and antiaffinity manual https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/#affinity-and-anti-affinity

 • Affinity: default is empty

set annotations to service and pod

 • ServiceAnnotations: <key>: <value> dict, default is empty
 • PodAnnotations: <key>: <value> dict, default is empty

application specific configuration

 • AppPort: integer, internal application port, default 8000
 • AppEnv: EnvVar array, default is empty
 • AppStaticPath: string, path to static files, default /app/static
 • RunMigrate: bool, run migrations at init stage, default False
 • RunCollectStatic: bool, run collectstatic at init stage, default False

Copyright by Vladimir Smagin (21h) 2019
http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/django-operator