Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
faf89a3b8f
Подписан от: 21h GPG ключ ID: 13BCE12E5618F071
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Целия файл

@@ -79,3 +79,8 @@ Affinity and antiaffinity manual https://kubernetes.io/docs/concepts/configurati
- `AppStaticPath`: string, path to static files, default `/app/static`
- `RunMigrate`: bool, run migrations at init stage, default `False`
- `RunCollectStatic`: bool, run collectstatic at init stage, default `False`

---
Copyright by Vladimir Smagin (21h) 2019
http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/django-operator

Зареждане…
Отказ
Запис