3 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Vladimir Smagin 1d0dc72b64 add vendor pirms 6 mēnešiem
  Vladimir Smagin a9b7f2d021 create cronjobs pirms 10 mēnešiem
  Vladimir Smagin debf42c36b bootstrap operator pirms 10 mēnešiem