Обучающая прошивка для работы с микроконтроллерами AVR и сдвиговыми регистрами
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 8f6591d6e2 added readme 2 lat temu
74hc595 added readme 2 lat temu
tritrix_12x4 added readme 2 lat temu
tritrix_simple added readme 2 lat temu