Графический интерфейс в aria2c RPC http://blindage.org/?p=5385
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Vladimir Smagin ffd37f2fef Добавить 'readme.md' 1 år sedan
backup + 2 år sedan
html + 2 år sedan
images + 2 år sedan
installer + 2 år sedan
lib + 2 år sedan
synalist-code-185-trunk + 2 år sedan
.aria2g.ini + 2 år sedan
.aria2g.list + 2 år sedan
.aria2g.list2 + 2 år sedan
.hgignore + 2 år sedan
about.lfm + 2 år sedan
about.pas + 2 år sedan
aria2.pas + 2 år sedan
aria2g + 2 år sedan
aria2g.exe + 2 år sedan
aria2g.ico + 2 år sedan
aria2g.lpi + 2 år sedan
aria2g.lpr + 2 år sedan
aria2g.lps + 2 år sedan
aria2g.res + 2 år sedan
cheetah.icns + 2 år sedan
cheetah.ico + 2 år sedan
gpl-3.0.txt + 2 år sedan
json.pas + 2 år sedan
last_changes.txt + 2 år sedan
lazarus.icns + 2 år sedan
readme.md Добавить 'readme.md' 1 år sedan
unit1.lfm + 2 år sedan
unit1.pas + 2 år sedan
unitadd.lfm + 2 år sedan
unitadd.pas + 2 år sedan
unitinfo.lfm + 2 år sedan
unitinfo.pas + 2 år sedan
unitservers.lfm + 2 år sedan
unitservers.pas + 2 år sedan
unitsettings.lfm + 2 år sedan
unitsettings.pas + 2 år sedan
vinfo.pas + 2 år sedan

readme.md

aria2-gui

A long time ago development was stopped.