Графический интерфейс в aria2c RPC http://blindage.org/?p=5385
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Vladimir Smagin ffd37f2fef Добавить 'readme.md' 1 rok temu
backup + 2 lat temu
html + 2 lat temu
images + 2 lat temu
installer + 2 lat temu
lib + 2 lat temu
synalist-code-185-trunk + 2 lat temu
.aria2g.ini + 2 lat temu
.aria2g.list + 2 lat temu
.aria2g.list2 + 2 lat temu
.hgignore + 2 lat temu
about.lfm + 2 lat temu
about.pas + 2 lat temu
aria2.pas + 2 lat temu
aria2g + 2 lat temu
aria2g.exe + 2 lat temu
aria2g.ico + 2 lat temu
aria2g.lpi + 2 lat temu
aria2g.lpr + 2 lat temu
aria2g.lps + 2 lat temu
aria2g.res + 2 lat temu
cheetah.icns + 2 lat temu
cheetah.ico + 2 lat temu
gpl-3.0.txt + 2 lat temu
json.pas + 2 lat temu
last_changes.txt + 2 lat temu
lazarus.icns + 2 lat temu
readme.md Добавить 'readme.md' 1 rok temu
unit1.lfm + 2 lat temu
unit1.pas + 2 lat temu
unitadd.lfm + 2 lat temu
unitadd.pas + 2 lat temu
unitinfo.lfm + 2 lat temu
unitinfo.pas + 2 lat temu
unitservers.lfm + 2 lat temu
unitservers.pas + 2 lat temu
unitsettings.lfm + 2 lat temu
unitsettings.pas + 2 lat temu
vinfo.pas + 2 lat temu

readme.md

aria2-gui

A long time ago development was stopped.