Преглед на файлове

Добавить 'readme.md'

master
Vladimir Smagin преди 1 година
родител
ревизия
ffd37f2fef
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      readme.md

+ 2
- 0
readme.md Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
# aria2-gui
A long time ago development was stopped.

Зареждане…
Отказ
Запис